placeta dels tarongers al carrer Amors

| reconversió d'antic hort de tarongers existent al casc antic del poble en placeta d'ús públic
| proyecto de reconversión de un antiguo huerto de naranjos existente en el casco antiguo del pueblo, en plaza de uso público
| conversion project for an old existing orange grove in the old town as an area for public use

· 2006-[]
· Sineu [Mallorca]
· Ajuntament de Sineu
· amb Maria de Lluc Florit i Joan Vanrell, arquitectes