dos blocs d'habitatges a l'ARE46-01

| concurs d'idees per la renovació o substitució de dos blocs d'habitatges a l'ARE46-01 de la barriada de Camp Redó
| concurso de ideas para la renovación de sustitución de dos bloques de viviendas del ARE46-01 del barrio de Camp Redó
| competition for the renovation of two housing blocks in the ARE46-01 neighborhood of Camp Redó

· 2008
· Palma [Mallorca]
· Consorci RIBA, Ajuntament de Palma
· amb Oliveras Boix Arquitectes
· Accèssit