| Arquitecta per l’ETSAB, Universitat politècnica de Catalunya (UPC), al 2003. Entre el 2001 i el 2006 col·labora amb despatxos d'arquitectura privats de Barcelona, Girona i Palma. A partir del 2005 inicia l'activitat amb despatx propi a cavall entre Mallorca i Barcelona. Des d'aleshores ha desenvolupat nombrosos projectes i concursos en els àmbits de l'habitatge, l'equipament, espai públic i disseny d'espais expositius.

| Arquitecta por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en el 2003. Entre el 2001 y el 2006 colabora con varios despachos de arquitectura de Barcelona, Girona y Palma de Mallorca. A partir del 2005 inicia la actividad con despacho propio a caballo entre Mallorca y Barcelona. Desde entonces ha desarrollado numerosos proyectos y concursos relacionados con la rehabilitación de viviendas antiguas, vivienda social, edificios de pequeños equipamientos y diseño de espacios expositivos.

| In 2003 architect for the Polytechnic University of Catalonia (UPC). Between 2001 and 2006 worked with several architectural offices in Barcelona, Girona and Palma de Mallorca. In 2005 opened own office straddling Mallorca and Barcelona. Since then has developed numerous projects and competitions relating to the renovation of old housing, social housing, small equipment buildings and the design of exhibition spaces.