bloc d'habitatges a Manacor

| bloc d'habitatges de protecció pública al carrer Lleó XIII de Manacor; 11 habitatges, local comercial i aparcament
| bloque de viviendas de protección pública en la calle Lleó XIII de Manacor; 11viviendas, local comercial y aparcamiento
| block of social housing in Lleó XIII street, Manacor; 11 dwellings, commercial premises and parking

· 2011-2022
· Manacor [Mallorca]
· Institut Balear de l'Habitatge
· amb Oliveras Boix Arquitectes