dotze habitatges a Santanyí

| concurs d'idees per a la construcció de dotze habitatges protegits
| concurso de ideas para la construcción de doce viviendas de protección pública
| competition for the construction of twelve social housing

· 2008
· Santanyí [Mallorca]
· IBAVI
· amb Oliveras Boix Arquitectes
· segon premi