pel forat

| muntatge d'espai efímer per "Girona, Temps de Flors"
| montaje de espacio efímero en el marco de "Girona Temps de Flors"
| assembly of ephemeral space in the “Girona Temps de Flors” (Girona Flower Festival)

· 2004
· Centre Maria Gay [Girona]
· Ajuntament de Girona
· com a integrant del Col·lectiu 8ipunt